Om oss

Teknik för möten och mötesplatser

Vi förser våra kunder med tekniska lösningar inom video- och mötesteknik för event och permanenta installationer. Vår samlade kompetens gör att vi alltid kan erbjuda anpassade tekniska lösningar utifrån kundens behov.

Vi är en rikstäckande helhetsleverantör som hjälper er från idé till genomförande med både stora och små projekt. 

Våra medarbetare har ett starkt kundfokus och där ett gott samarbete liksom hög standard och arbetsglädje starkt bidrar till ett bra resultat. Våra tekniker genomgår kontinuerligt utbildningar för att möta de utmaningar som ställs på tekniken och det tekniska genomförandet i möten.

Vår arbetsplats präglas av fokus på kunskap och kvalitet men också på öppenhet, flexibilitet och hjälpsamhet. Visionen på företaget är att vara kunskapsgivande inom vår bransch.

Informationsteknik startades i Sverige 1989 och är nu efter sina dryga 30 år i branschen en rikstäckande teknikleverantör.

Vi är idag totalt 87 medarbetare fördelade på våra sex lokala kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm, Sandviken, Umeå och Luleå, vilket ger oss kapacitet att serva våra kunders behov över hela landet.